Werkplaatsen Kringlooplandbouw

4-daagse training

voor agrarische ondernemers
op ervaren biodynamische bedrijven

Wil jij werken aan een gezonde bodem en een duurzaam landbouwbedrijf? Of werken met compost? Hoe kan je dierlijke mest slim inpassen in je vruchtwisseling? Kan je reststromen benutten? Of samenwerken met de buurman om kringlopen te sluiten? En vooral: wil jij je verdienmodel verbeteren door lagere kosten? Dan is de training kringlooplandbouw echt wat voor jou!

 

VOOR WIE?

Voor agrarische ondernemers met interesse in het sluiten van kringlopen op het eigen bedrijf. Hoe pak je dat aan? Hoe werk je met de natuur aan een levende en actieve bodem? Ervaren biodynamische boeren en tuinders en deskundige trainers werken met jou aan een concreet plan voor je eigen bedrijf.

 

WAAROM KRINGLOOPLANDBOUW?

Je gaat werken vanuit verbinding met de omgeving, in samenwerking met de natuur. Door minder aanvoer van (kunst)mest en gebruik van gewasbeschermingsmiddelen verminderen de kosten. Slim samenwerken met de buren in het sluiten van kringlopen. En toch je productie je inkomsten voor gezonde producten op orde houden. Kortom: minder afhankelijk zijn van inputs. Is dat ook mogelijk op jouw bedrijf?

Biodynamische boeren en tuinders hebben ervaring met kringlooplandbouw. Al sinds 1924. En die ervaring delen ze graag met nieuwe geïnteresseerde agrarische ondernemers. Daarom organiseren we trainingen voor ondernemers die willen leren over het sluiten van kringlopen en het werken aan een gezonde bodem. In deze trainingen kringlooplandbouw komen basisprincipes en de praktijk van de kringlooplandbouw bij elkaar.

 

DOE JE MEE?

Dan ben je van harte welkom op een van de werkplaatsen kringlooplandbouw. Dat zijn praktijkbedrijven van ervaren biodynamische boeren, die je meerdere aspecten van kringlooplandbouw laten zien. Er is een werkplaats kringlooplandbouw in elke regio in Nederland. De biodynamische boeren verzorgen de training kringlooplandbouw samen met deskundige trainers van het Louis Bolk Instituut, Land & Co en sectorspecifieke adviseurs kringlooplandbouw. Tijdens de training stel je je eigen bedrijfsplan op voor het sluiten van de kringloop op jouw bedrijf. De training duurt 4 dagen, in de herfst/winter 2023 en 2024. 

Het project werkplaatsen kringlooplandbouw is een initiatief van de Biodynamische Vereniging en wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van LNV en de EU. Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Demeter is het kwaliteitskeurmerk voor biodynamische landbouw en voeding       GA NAAR > DEMETER