06 juni 2023

De kracht van kringlooplandbouw: een kijkje op De Beersche Hoeve

We nemen je mee naar De Beersche Hoeve, een innovatieve werkplaats in Noord Brabant waar zaadveredeling en -vermeerdering centraal staan. Hier werken ondernemers Teun en Edwin samen met de natuur om de bodem rijk en vruchtbaar te houden. Ontdek hoe zij compost en organische stof gebruiken om een gezonde groei van diverse gewassen te bevorderen, en hoe zij vertrouwen en goede afspraken gebruiken om tot een duurzaam verdienmodel te komen.