09 september 2023

Autonomie en veerkracht: de toekomst van kringlooplandbouw

Geconfronteerd met klimaatverandering en de evolutie van landbouwpraktijken, staat veerkracht en autonomie in de landbouw centraal. Bionext, een voorvechter van biologische landbouw en voeding, suggereert dat de opbrengst van biologisch beheerde bodems in tijden van extreem weer met wel 30% kan stijgen (1). Maar hoe verbinden we dit met kringlooplandbouw, een landbouwmethode die autonomie en biodiversiteit bevordert?

Kennis, autonomie en bodemgezondheid

Michaël Wilde van Bionext benadrukt het belang van kennis en onderzoek voor duurzame landbouwmethoden. Deze nadruk op kennis kan boeren in staat stellen om proactief te reageren op veranderingen, waardoor ze hun autonomie in de landbouw kunnen behouden. Een studie van de Universiteit van Wageningen toont aan dat biologische landbouw de bodemkwaliteit en -productiviteit op lange termijn kan verbeteren (2). Dit betekent dat boeren met gezonde, veerkrachtige bodems beter bestand kunnen zijn tegen extreme weersomstandigheden en hun opbrengsten in moeilijke tijden kunnen verhogen.

Diversiteit en weerbaarheid

Bionext legt de nadruk op diversiteit in gewassen en landbouwmethoden als een cruciale factor voor het opbouwen van een veerkrachtig landbouwsysteem (1). Deze focus op diversiteit, gecombineerd met het gebruik van organische meststoffen en uitgebreide vruchtwisseling, kan bijdragen aan autonomie en onafhankelijkheid in de landbouw door boeren te helpen de kwaliteit en smaak van hun producten te behouden, zelfs in tijden van verandering.

Vooruitblik: Autonomie en veerkracht in 2040

Naarmate we verder kijken naar de toekomst van de landbouw, wordt het steeds belangrijker om te investeren in veerkrachtige planten, weerbare bodems en landbouwautonomie die bestand zijn tegen uitdagingen zoals extreme droogte of overvloedige neerslag. 

Start deze herfst met leren over kringlooplandbouw door deel te nemen aan een praktijkgerichte training. Deze training helpt je bij het ontwikkelen van een concreet plan voor jouw bedrijf, gericht op het sluiten van kringlopen en het verminderen van afhankelijkheid van externe inputs. Wil je meer weten en leren? Bekijk onze werkplaatsen of meld je aan voor een van onze trainingen.

Bron: Ekoland – artikel “Zorgt biologische landbouw voor meer opbrengst? ‘Kijk met een bril van 2040 op'”

Referenties:

  1. Hepperly, P., Douds, D., & Seidel, R. (2006). The Rodale Institute Farming Systems Trial 1981 to 2005: Long-Term Analysis of Organic and Conventional Maize and Soybean Cropping Systems. In Long-term Field Experiments in Organic Farming. Verlag Dr. Köster. ↩2
  2. Gattinger, A., Muller, A., Haeni, M., Skinner, C., Fliessbach, A., Buchmann, N., … & Niggli, U. (2012). Enhanced top soil carbon stocks under organic farming. Proceedings of the National Academy of Sciences, 109(44), 18226-18231.