De docenten

Maria van Boxtel (Land&Co)

Maria van Boxtel is senior adviseur en trainer en werkt aan de thema’s verduurzaming en verdienmodellen. Ze verzorgt met enthousiasme hele praktische trainingen over strokenteelt, omschakelen naar een duurzaam verdienmodel of bedrijfsopvolging.
Maria werkt graag samen met de praktijk, om vernieuwingen in weerbare landbouwsystemen concreet te laten zien. Meer variatie in je vruchtwisseling voor meer biodiversiteit en minder ziekten en plagen. Een gevarieerd rantsoen voor gezondere dieren en minder dierenartskosten. Bedrijfsstart en -opvolging, ook als je van buiten de landbouw komt. Concrete stappen op de bedrijven van de deelnemers, dat is het doel. Maria zet haar deskundigheid en brede blik in zodat ondernemers zelf stappen kunnen zetten naar verduurzaming.

Leen Janmaat (Louis Bolk Instituut)

Leen Janmaat is senior onderzoeker en adviseur en werkt aan de thema’s bodem, biodiversiteit en klimaat. Naast onderzoek verzorgt hij trainingen voor agrariërs en adviseurs. Samen met de praktijk werkt Leen aan vergroening waarbij landbouw en natuur beiden een plek verdienen. Door meer variatie ontstaat er een robuust landbouwsysteem die voldoet aan de beleidsdoelen. Goed voorbeeld doet volgen, daarom werkt hij samen met boeren en tuinders aan veldproeven en demonstraties. Zowel bodem als biodiversiteit vraagt om een systemische benadering, dit leidt tot praktische oplossingen.