Werkplaats
De beersche hoeve

Zaadveredeling en
–vermeerdering

Locatie

Oostelbeers,
Noord-Brabant

Data

za 1 januari
za 1 februari
za 1 maart
za 1 mei

4-daagse training

Bij de start ontvangt iedere deelnemer de poster kringlooplandbouw die gaande weg ingevuld kan worden. Tijdens de cursus komen verschillende onderdelen van kringlooplaandbouw aan bod, in deze training is er veel aandacht voor zaadveredeling, -teelt en -vermeerdering. Na aanmelding ontvang je het volledige programma.

“Voor een vrije uitwisseling en gebruik van zaden”

De riviertjes de grote en de kleine Beerze meanderen over landgoed de Baest. Vandaar de naam van het bedrijf: De Beersche Hoeve. Ondernemer Teun laat zien: “Onze bodem bestaat uit een dikke, donkere laag, rijk in organische stof. Bovenop geel zand. Een echte Enkeerdgrond. Uit ervaring blijkt onze zandgrond wat uitspoeling gevoelig te zijn. Onze bemesting bestaat uit compost (mengsel van vaste rundermest en maaisel), ongeveer 30 ton per hectare.”

De Beersche Hoeve is een dochteronderneming van groothandel en retailer Odin International en ondernemers Teun Luijten en Edwin Nuijten pachten het bedrijf van 19,5 ha voor:
– 1,5 ha natuurland (akkerranden)
– 2,0 ha gerst
– 5,0 ha gras-klaver
– 10,5 ha zaadgoed veredeling en zaadproductie
– 0,2 ha tunnelkas voor voorjaarsteelt, veredeling en vermeerdering

Zaadveredeling en –vermeerdering is investeren voor lange termijn. Vertrouwen en goede afspraken vormen voor het zaadteeltbedrijf een basis om tot een verdienmodel te komen. De bedrijfsvoering op de Beersche hoeve en specifiek de zaadvaste veredeling sluit aan bij de visie van verpachter Odin. In verbinding met haar vaste klanten wil Odin de verkoop van producten vanuit zaadvaste veredeling bevorderen.
In de training komen de principes van kringlooplandbouw aan bod, maar vooral het veredelen, selecteren en vermeerderen van diverse gewassen.