Werkplaats
HUIBERTS

Biologische bloembollen
 

LOCATIE

Sint Maartensvlotbrug,
Noord-Holland

DATA

Wordt binnenkort
bekend gemaakt

4-daagse training | Huiberts

Voor agrarische ondernemers met interesse in het sluiten van kringlopen op het eigen bedrijf. In deze training komen verschillende facetten van kringlooplandbouw aan bod met speciale aandacht voor het bevorderen van een gezonde bodem met goede opbrengsten zonder gebruik van kunstmest en pesticiden. Bij de start ontvangt iedere deelnemer de poster kringlooplandbouw die gaandeweg ingevuld gaat worden. Na aanmelding ontvang je het volledige programma. 

“Het bodemleven voeden en verzorgen vormt
de basis voor gezonde gewassen”

Samen met zijn partner Johanna runt John Huiberts het biologische bloembollenbedrijf in Sint Maartenbrug. “We komen allebei uit een bloembollenfamilie,” glimlacht John. Tien jaar geleden maakten ze de omslag en schakelden om naar biologische bollenteelt. Voor een gezonde bol plant de familie Huiberts de bollen in een ondergroei van groenbemesters en grassen en in een vruchtwisseling met groenten en groenbemesters. Ook werken John en Johanna met eigen compost en VitaLeaves, een eigen plantversterkende mix. Dat levert weerbare bollen op. Daarnaast komt een deel van de mengteelt terecht bij een veehouder. “Met deze uitwisseling sluiten we de kringlopen. ”

Gezonde bodem vormt de basis voor succesvolle bloembollenteelt. De bodem in al haar facetten staat centraal in de training. Hoe verbeter je de bodem en meer specifiek hoe voed je het bodemleven? Welke meststoffen zijn hiervoor nodig en hoe bereid je zelf compost of bokashi om de bodem te voeden.