WERKPLAATS
OVERESCH

Gemengd bedrijf

 

LOCATIE

Raalte,
Overrijssel

DATA

16 november
7 december
11 januari
25 januari

4-daagse training | Overesch

Voor agrarische ondernemers met interesse in het sluiten van kringlopen op het eigen bedrijf. In deze training komen verschillende facetten van kringlooplandbouw aan bod met speciale aandacht voor het duurzame verdienmodel van het gemengde bedrijf met akkerbouw, vleesvarkens en gebruik van reststromen uit de regio. Bij de start ontvangt iedere deelnemer de poster kringlooplandbouw die gaandeweg ingevuld gaat worden. Na aanmelding ontvang je het volledige programma. 

“Varkens leefden oorspronkelijk van reststromen”

Het familiebedrijf van Rik Overesch en zijn vader Jan is gelegen op Sallandse zandgrond. “Kringlopen sluiten is onze drijfveer en tegelijk onze zoektocht,” weet Rik Overesch. “We verzorgen veel natuurgronden en hebben aandacht voor biodiversiteit.” De varkens (circa 115 fokzeugen en 800 vleesvarkens) en 25 Brandrode runderen leveren de mest voor de weilanden en akker- en tuinbouw. Naast 35 ha eigendom pacht het bedrijf circa 115 hectare van diverse (landgoed)eigennaren.

In deze training verkennen we op het familiebedrijf van Jan en Rik Overesch de kansen voor akker- en tuinbouw op zandgrond, gecombineerd met varkens. Welke gewassen zijn geschikt? Welk bouwplan sluit hierbij aan? Welke gewasrotatie is optimaal en hoe verzorg en bewerk je de bodem? Speciale aandacht voor onkruidenbeheersing.

Op Landgoed Overesch worden veel regionale reststromen benut. Met name het rantsoen van varkens is gebaseerd op reststromen. “Oorspronkelijk werden varkens immers zo gehouden binnen het boerenberdijf” aldus Jan Overesch.