Werkplaats
waddenmax

Melkveebedrijf
 

LOCATIE

Hornhuizen,
Groningen

DATA

26 oktober
9 november
30 november
14 december

4-daagse training | Waddenmax

Voor agrarische ondernemers met interesse in het sluiten van kringlopen op het eigen bedrijf. In deze training komen verschillende facetten van kringlooplandbouw aan bod met speciale aandacht voor het duurzame verdienmodel van het gemengde bedrijf van akkerbouw en melkvee.  Bij de start ontvangt iedere deelnemer de poster kringlooplandbouw die gaandeweg ingevuld gaat worden. Na aanmelding ontvang je het volledige programma. 

“Met het mengen van melkvee en akkerbouw kun je prima verdienen”

Met 90 melkkoeien – een mix van Blaarkoppen en Holsteins – plus akkerbouwgewassen hebben Ben en Mieke van Tilburg een echt gemengd bedrijf. WaddenMax ligt in het Groningse Hornhuizen op een zeekleigrond met 35 tot 20 afslibbaar. Ben teelt op 80 hectare aaneengesloten blok aan huis en nog een stukje akkerbouw op afstand. Ook gebruiken ze de kwelder voor beweiding van het jongvee.

De vader van Ben, Max van Tilburg, verplaatste het bedrijf in 2002 uit het Utrechtse Hagenstein naar naar Hornhuizen. “We hadden daar geen mogelijkheden meer. Hier in Groningen hebben we alles aan een stuk, echt veel makkelijker,” vertelt hij.
Ben zit ook niet stil. Hij kocht een tweede melkveelocatie in Winsum, 50 hectare vooral grasland en wat verouderde gebouwen. Maar volop kansen. “Hier kan iemand boer worden,” glundert Ben.

WaddenMax boert bewust in evenwicht. “Met het mengen van melkvee en akkerbouw kun je prima verdienen,” zegt Max. “We rekenen grofweg met 1 koe per hectare. Met ons goede gras en grasklaver, kuilvoer en wat graan erover krijgen we toch een productie van 7500 liter.” WaddenMax koopt weinig krachtvoer aan, zo’n 8 tot 12 ton per jaar voor de hele veestapel. Ze telen vooral zelf mixen, zoals veldbonen, graan en erwten en ook mais met stokslabonen. “We zaaien zowel de mais als de bonen tegelijk, met de precisiezaaimachine in rijtjes zodat we goed kunnen schoffelen. Met half mei zaaien halen we goede resultaten met weinig onkruid.” Al het grasland bevat ook een goed aandeel klaver.

WaddenMax verzuivelt zelf zo’n 150.000 liter per jaar en levert de rest van de 7 ton melk aan Willig in Heereveen. “Die maken er kaas voor de Duitse biodynamische markt van.” De romige kwark en dagverse zuivel van WaddenMax verkopen ze laagdrempelig in de zelfbedieningswinkel aan huis.

De eigen potstal levert ruige mest en een beetje drijfmest op. Met akkerbouwer Havenga uit de regio ruilen ze stro voor mest. Ook wisselen ze uit met SPNA Kollummerwaard.
“Niet teveel koeien op genoeg land,” stellen Ben en Max samen. “Dan gaat het eigenlijk vanzelf.”